Totalmat i Alingsås AB

Västra Götalands län

Information

Totalmat i Alingsås AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Alingsås som är den kommunen där Totalmat i Alingsås AB finns. I Alingsås så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Totalmat i Alingsås AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Totalmat i Alingsås AB har haft sedan 2007-10-04. Totalmat i Alingsås AB har funnits sedan och 2007-10-04 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Totalmat i Alingsås AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Mejerig. 1, 441 39, Alingsås men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 031-7595500.

Alingsås arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Totalmat i Alingsås AB Privat, ej börsnoterat.

Totalmat i Alingsås AB har idag 556733-4676 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -ledamoten -suppleanten Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Totalmat i Alingsås AB

Bolaget ska bedriva industriell livsmedelsproduktion för storhushåll och dagligvaruhandel samt därmed förenlig verksamhet.

I Totalmat i Alingsås AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Wik, Carl Åke som är född 1948 och har titeln Extern VD, Skauby, Dag som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Eklöv, Erik Lars Axel som är född 1971 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Jarkvist, Ulf Håkan som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .