Entex AB

Västra Götalands län

Information

Entex AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Alingsås som är den kommunen där Entex AB finns. I Alingsås så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Entex AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Entex AB har haft sedan 1994-01-01. Entex AB har funnits sedan och 1988-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Entex AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Blockv. 7, 642 91, Flen men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0157-15075.

Alingsås arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Entex AB Privat, ej börsnoterat.

Entex AB har idag 556329-3082 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Elvljung, Camilla Birgitta Maria -Gunnevik, David Stig-Arne är den som för stunden ansvarar för Entex AB

Bolaget skall bedriva tillverkning av profilmattor, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

I Entex AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Botha, Jon som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Elvljung, Camilla Birgitta Maria som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunnevik, David Stig-Arne som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sven Erik som är född 1952 och har titeln Revisor, Förenade Revisorer i Alingsås AB som är född och har titeln Revisor, .