HSB Bostadsrättsförening Svarvaren i Alingsås

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Alingsås och HSB Bostadsrättsförening Svarvaren i Alingsås är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många företag där och HSB Bostadsrättsförening Svarvaren i Alingsås är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Svarvaren i Alingsås är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Svarvaren i Alingsås är ett Bostadsrättsförening och skapades 1948-07-17. Det finns flera olika företag i Västra Götalands län som är ett stort län. Alingsås där företaget finns i jobbar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Svarvaren i Alingsås ska trivas.

I Alingsås så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Svarvaren i Alingsås inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Svarvaren i Alingsås och det finns flera företag som är det idag i Alingsås.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Svarvaren i Alingsås så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Fredman, Ingela Lillemor -Lindqvist, Knut Reimerth Villiam -Mattsson, Henrik Mikael -Schiller, Carl Håkan.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Svarvaren i Alingsås är Fredman, Ingela Lillemor som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindqvist, Knut Reimerth Villiam som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Lööf, Barbro Margareta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Mattsson, Henrik Mikael som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Schiller, Carl Håkan som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Alterklev, Lisbeth Kristina som är född 1947 och har titeln SuppleantCarlsvärd, Marie Ann Elisabeth som är född 1958 och har titeln Suppleant, Hasth, Carina Helen som är född 1958 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Svarvaren i Alingsås har 764000-0886 som sitt organisationsnummer.