HSB Bostadsrättsförening Solängen 3 i Alingsås

Västra Götalands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Solängen 3 i Alingsås är ett av många bolag som finns i Alingsås. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Solängen 3 i Alingsås finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Solängen 3 i Alingsås som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1976-04-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Solängen 3 i Alingsås så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Alingsås arbetar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Solängen 3 i Alingsås ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Solängen 3 i Alingsås. Det finns flera bolag i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Solängen 3 i Alingsås är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Jan-Erik -Andersson, Lars Erik -Andréasson, Roy Paul Lennart -Carlsson, Jörgen Ingemar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Solängen 3 i Alingsås och det är följande personer, Andersson, Jan-Erik som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Lars Erik som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Andréasson, Roy Paul Lennart som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Jörgen Ingemar som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Ulla Kristina som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Strömbom, Claes Mikael som är född 1984 och har titeln Suppleant.Ekström, Dag Lennart Ingemund som är född 1941 och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Solängen 3 i Alingsås är 716409-7227.